Docent och välfärdsforskare, Lunds Universitet och Institutet för Näringslivsforskning. Han är författare till flera böcker om välfärdsstaten och kolumnist i Svenska Dagbladet. I sin forskning har han försökt identifiera de faktorer som ligger bakom det stora svenska sysselsättningsgapet jämfört med USA och andra europeiska länder.