Kompetensutveckling

Hos oss erbjuds du såväl professionell och affärsmässig som personlig utveckling i ett mindre fördjupat format. Vi träffas i mindre ”truster” om max nio personer vilket öppnar upp och skapar förutsättningar för fördjupade och förtroendefulla samtal och erfarenhetsutbyte under strikt sekretess. Trusterna leds av en senior trustledare med erfarenhet av ledande befattningar i svenskt och internationellt näringsliv.

”Öppenhet inåt, sekretess utåt”

 

Våra trustdeltagare är utvalda

Vi handplockar våra deltagare från olika verksamheter och branscher för att få olika perspektiv, erfarenheter och personligheter i våra truster. Vi vänder oss till högre chefer och ledare med såväl personal och budgetansvar inom främst privat men också offentlig sektor. Vårt erbjudande bygger på vår förmåga att sätta samman olika personer med olika bakgrund och kompetenser på ett optimalt sätt. En blivande trustdeltagare liksom våra befintliga trustdeltagare godkänner alltid varandra.

”För utvalda ledare”

 

Inspiration och nya kontakter

Inom ramen för Hjärntrustens verksamhet anordnar vi seminarier, work shops och andra fora för våra deltagare och vårt nätverk. Vi fångar upp frågor om chefs- och ledarskap, affärsutveckling och pågående omvärldsförändringar som påverkar oss som chefer och ledare.  Vi ser utmaningen i att koppla samman akademi, politik och näringsliv för att därigenom skapa förståelse och därmed bättre förutsättningar för en fortsatt samhällsutveckling.

”Det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den” Peter Drucker   

Intresserad av att bli medlem?

Klicka nedan för att läsa lite mer om oss.

Läs mer

Kompetens-
utveckling

Hos oss erbjuds du såväl professionell och affärsmässig som personlig utveckling i ett mindre fördjupat format.

 

Läs mer

Våra trustdeltagare
är utvalda

Vi handplockar våra deltagare från olika verksamheter och branscher för att få olika perspektiv, erfarenheter och personligheter i våra truster.

Läs mer

Inspiration och
nya kontakter

Inom ramen för Hjärntrustens verksamhet anordnar vi seminarier, work shops och andra fora för våra deltagare och vårt nätverk.

Läs mer

Current News & Articles

Det är en otroligt givande öppenhet inom Hjärntrusten. Redan efter ett par möten är ”garden” långt nere och folk pratar, ber om råd och diskuterar sin situation rakt och öppet.

Eva Östling, VD för Visita

En styrka med Hjärntrusten är att man kan få en ’second opinion’ kring viktiga beslut och frågor. Ofta är man ju rätt ensam, så att få diskutera med likasinnade är verkligen värdefullt.

Peter Berntson, koncernchef på Swedwood International AB (inom IKEA)

Det viktigaste med Hjärntrusten är det nätverk man får. Det är intressant och tankeväckande med utbytet av åsikter. För en gammal branschräv som mig är det givande att få ett nytänkande från andra branscher.

Sture Östlund, regionchef region Syd, NCC