Bakgrund

Historia

Verksamheten har sitt ursprung i Albatross 78, en konsultorganisation som bildades av företagsforskare och affärskonsulter med koppling till Lunds Universitet 1978. Målsättningen var att öka företagsledningars kunskap och därmed förmåga att vända pågående omvärldsdrivna förändrings- och krissituationer till något positivt.

Hjärntrustkonceptet introducerades några år senare som ett resultat av de erfarenheter man gjorde i samband med omstruktureringsarbeten. Helt avgörande för att lyckas med allt utvecklings-, förbättrings- och förändringsarbete var chefen och dennes närmaste medarbetare. Genom att erbjuda chefer att gå i en ”trust” så ökade deras förmåga att hantera utmaningarna. Detta visade sig vara en framgångsrik väg till företagsförnyelse då och den fungerar fortfarande idag. Under årens lopp har mer än 500 chefer och ledare från olika företag och organisationer nationellt såväl som internationellt deltagit i Hjärntrustens verksamhet.

 

Hjärntrusten idag

Hjärntrusten har i mer än 25 år hjälpt till att utveckla människor och därmed företag och organisationer. Verksamhet drivs i ”truster” bestående av handplockade chefer från främst privat men också offentlig verksamhet där arbetet leds av en senior trustledare med mångårig erfarenhet av ledande befattningar.

Man skulle kunna beskriva en trust som en skugg- ledningsgrupp med en bred sammansättning av personer och personligheter från olika verksamheter och branscher som bidrar med olika perspektiv på de utmaningar som vi som chefer och ledare ställs inför – allt under fullständig sekretess. Under åren som har gått har många samarbeten inletts och affärer gjorts som ett resultat av Hjärntrustens verksamhet.

Vår utgångspunkt är att chefer har ett utökat ansvar i sin roll eftersom man både direkt och indirekt påverkar många andra människor och verksamheten man ansvarar för och därmed samhället i stort.

Hjärntrusten anordnar också seminarier och möten med olika tema och innehåll med trustdeltagare och företag anslutna till Hjärntrusten som målgrupp. Vid dessa sammanhang bjuder vi in också personer ur det nätverk av personer som Hjärntrusten byggt upp under flera år.

Utöver trustverksamheten erbjuder Hjärntrusten också skräddarsydda mentors- och kompetensutvecklingsprogram.

Om oss

Vill du veta lite mer om oss. Klicka på ett namn och läs mer.

 

 

Expert Network

Intresserad av att bli medlem?

Du är välkommen att söka medlemskap i Hjärntrusten – vi tar kontakt med dig och om du har en profil som passar så träffar vi dig för en intervju. Under intervjun får vi möjlighet att lära känna dig lite bättre och också få en djupare förståelse för vem du är, dina intresseområden, var du befinner dig i din karriär och vilka utmaningar du står inför. Detta är en förutsättning för att kunna erbjuda en optimal trust för dig.

Våra kriterier för medlemskap utgår huvudsakligen från positionen du har i organisationen men också komplexitet, organisationens storlek/omsättning, antal anställda, utmaningarna du står inför samt självklart din personlighet. Vi vänder oss till högre chefer inom både privat och offentlig verksamhet och ser fördelarna i att bygga broar mellan olika funktioner i samhället. En förutsättning för medlemskap är att du är beredd att dela med dig av dina erfarenheter och därmed bidra till andras utveckling och framgång.

 

Kontaktinformation

Hjärntrusten Management AB
Prästavägen 12, SE 224 80 Lund, Sverige
046-151080
info@hjarntrusten.se

Intresserad av att bli medlem?

Klicka nedan för att läsa lite mer om oss.

Läs mer

Kompetens-
utveckling

Hos oss erbjuds du såväl professionell och affärsmässig som personlig utveckling i ett mindre fördjupat format.

 

Läs mer

Våra trustdeltagare
är utvalda

Vi handplockar våra deltagare från olika verksamheter och branscher för att få olika perspektiv, erfarenheter och personligheter i våra truster.

Läs mer

Inspiration och
nya kontakter

Inom ramen för Hjärntrustens verksamhet anordnar vi seminarier, work shops och andra fora för våra deltagare och vårt nätverk.

Läs mer

Current News & Articles

Det är en otroligt givande öppenhet inom Hjärntrusten. Redan efter ett par möten är ”garden” långt nere och folk pratar, ber om råd och diskuterar sin situation rakt och öppet.

Eva Östling, VD för Visita

En styrka med Hjärntrusten är att man kan få en ’second opinion’ kring viktiga beslut och frågor. Ofta är man ju rätt ensam, så att få diskutera med likasinnade är verkligen värdefullt.

Peter Berntson, koncernchef på Swedwood International AB (inom IKEA)

Det viktigaste med Hjärntrusten är det nätverk man får. Det är intressant och tankeväckande med utbytet av åsikter. För en gammal branschräv som mig är det givande att få ett nytänkande från andra branscher.

Sture Östlund, regionchef region Syd, NCC