bengt_liten


Trustledare
bengt.l.andersson@hjarntrusten.se

Tidigare VD för Tetra Pak Sverige med nationellt och internationellt ansvar. Har erfarenhet av stora förändringsprojekt, till exempel verksamhetsförflyttningar till och från Sverige.