Margó Ingvardsson och Åke Nordström, Arbetstorget för erfarna