Peter Rost, fd vice president Pfizer, VD Richard Bergström, LIF och Arne Melander Professor i farmakologi, moderator leg läk Björn Ramel