I en digitaliserad värld där produkter och tjänster blir alltmer likvärdiga är konkurrensen hård. Förtroendekapital påverkar våra kunders köpbeteende, våra medarbetares lojalitet, vår kommunikations trovärdighet, vår möjlighet till finansiering och mycket mer.

 

Ett reellt förtroendekapital är inte något mjukt och fluffigt utan hårt och mätbart.

Det behöver byggas och förvaltas varje dag för att öka i värde. De företag som inte agerar förtroendefullt ser en värdeminskning och kunder som flyr.

Ansvaret för förtroendekapitalet ligger hos styrelse och VD.

 

Kristina Jarring Lilja är förtroendespecialist och professionell styrelseledamot. Med många års erfarenhet från detaljhandel har hon en gedigen erfarenhet kring vad som bygger förtroende, internt och externt.

 

Kristina är styrelseordförande i Gents.se, StyrelseAkademien Skåne och Campus Vänner. Därutöver är hon ledamot i Brännborn fastigheter samt MulitQ AB (publ)

Mer information om Kristina finner du på hennes hemsida www.jarring.se samt på LinkedIn https://www.linkedin.com/in/kristinajarringlilja/

 

Välkommen till ett föredrag och en workshop kring hur förtroendekapital byggs i praktiken,

 

Håkan K Pålsson, senior partner Hjärntrusten