Under de senaste åren har Novo Nordisk seglat upp som Nordens största bolag (mätt i aktievärde) före Statoil, A P Möller/Maersk, Volvo och H&M. Denna framgång represen-terar kulmen på en period av mycket stark tillväxt, en expansion som sedan 10 år letts av styrelse-ordföranden Göran Ando, en svensk läkare som gjort karriär inom läkemedelsindustrin.

Göran Ando presenterade filosofin bakom framgångsmaskinen Novo Nordisk på ett välbesökt seminarium hos Hjärntrusten måndagen den 26 oktober. Företagets tillväxt är ett resultat av fokus på kärn-verksamheten och förmågan att hålla fast vid en tydlig vision om företagets framtid på några decenniers sikt. Samarbetet mellan akademin och företaget har utvecklats och utnyttjats till fullo, vilket bidragit till framgångarna. Produkten insulin (som har nästan 100 år på nacken) har modifierats och ”vässats” genom tekniska förbättringar under en lång följd av år, tekniken för administrationen av insulin har effektiviserats, och som ett resultat av allt detta har behandlingsprogrammen idag sådan kvalitet att patienter med diabetes kan leva ett i det närmaste normalt liv. Detta gäller i västvärlden; i utvecklingsländerna är situationen bekymmersam med många obehandlade diabetiker. Företaget inriktar sig därför allt mer på emerging markets där de stora behoven av diabetesbehandling kommer att finnas i framtiden. Behovet av effektiv diabetes-behandling ur ett globalt perspektiv är gigantiskt och därmed kan Novo Nordisk se framtiden an med tillförsikt.

Alla foton: Björn Henriksson. Användning tillåten med referens till källa.