Anna Arwidsson, Regissör, teater och rörelsepedagog