Eva Östling Ollén, förbundsdirektör på Almega/Bemanningsföretagen och Advokat Claes Langéen Nilsson