Björn Remneland-Wikhamn, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet