Sören Olofsson, regiondirektör Region Skåne, Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland och Moderator Ingemar Ihse