Bred och lång erfarenhet som personaldirektör Nestle Norden, HRchef Nestle Europa med placering i Schweiz, Vice President HR Alfa Laval Thermal, Regionansvarig för Alfa Lavals HR i Nord- o Sydamerika, Väst- o Östeuropa, Ansvarig för den internationella chef- och ledarutvecklingen inom Alfa Laval-koncernen.

Nyligen etablerat sig som global konsult inom ledarutveckling och chefsstöd, speciellt intresserad av (och kunnig i) hur personlighetsmässiga och kulturella skillnader kan användas som en del i offensiv utveckling av affärerna