Företagsekonom, professor vid ekonomihögskolan i Lund. Författare till en del artiklar och många böcker, senast “Reflexive Leadership: Organising in an imperfect world” (2017), “Managerial Lives: Leadership and Identity in an Imperfect World” (2016) och “Organizational Culture” (2016).