Eva Östling Ollén, förbundsdirektör på Almega/Bemanningsföretagen