Hjärntrusten bjuder in till en workshop kring temat ”Att leda i svåra lägen”, som bygger på den nyss utgivna boken med samma titel, författad av Karlis Neretnieks och Marco Smedberg. Denna workshop bygger på ett antal fallbeskrivningar och militärhistoriska episoder som en grupp erfarna civila chefer fått reflektera kring i boken – under denna workshop får de medverkande själv reflektera och tillsammans diskutera och formulera svar på de presenterade episoderna!

Författarna och flera av de medverkande cheferna i boken kommer att vara med under seminariet.

Läs boken här

Köp boken här

Läs DI recension av boken