Andreas Bergh är aktuell med boken ”Hjälpas åt – om människor och marknader” samt en ny version av hans bäst säljande bok ”Den kapitalistiska välfärdsstaten. Andreas har under lång tid forskat om marknadsekonomins betydelse för länders välstånd. Just nu funderar han på hur starkt stödet för marknadsekonomin är, om människor begriper finessen med marknader och ser flera tecken på att stödet för marknadsekonomin är hotat i Sverige, på EU-nivå och globalt. Krig, protektionism, ojämlikhet och regleringsiver är bara några av hoten.

På seminariet kommer Andreas att dela med sig av några forskningsresultat och tankar, både kring vad marknadsekonomins betydelse och kring hur den missförstås och är hotad. Seminariet kommer relativt snabbt att övergå i en gemensam diskussion kring människors reaktioner på marknadsekonomin och förutsättningarna för företagande och välstånd.

Andreas Bergh är välfärdsforskare och nationalekonom, verksam vid Institutet för näringslivsforskning Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

 

Välkomna att lyssna och diskutera dessa frågor under seminarie- och samtalsform på Råbylunds Gård.