Vi berörs alla av denna förändring. Kommer det att finnas kollegor på kontoret om jag åker in? Hur långt räcker Skype, Zoom och andra verktyg för att arbeta effektivt? Hur påverkar detta mig, mina kollegor och medarbetare, min arbetsgivare och vår fastighetsägare?

 

Jonas Svennberg, VD, och Rolf van de Boel är båda designstrateger på Zenit, en av södra Sveriges ledande designbyråer. Deras vardag handlar om att driva förändringsprocesser kring affärsutveckling och att gräva fram utmaningar och lösningsmöjligheter nära användarnas faktiska behov – för att deras kunder skall kunna skapa tydliga konkurrensfördelar, i form av nya tjänster, produkter eller digitala lösningar.

 

Utmaningen i deras uppdrag är alltid att inte leverera det kunderna och deras kunder vill ha, utan vad de behöver. Ett synsätt som givit oss smartphones, nätläkare, streamingtjänster och nu en utbyggnad av infrastrukturen kring laddstationer för elbilar. För på sikt var det ju inte en ny mobiltelefon, ännu en vårdcentral, en TV-kanal eller en elbil vi behövde, utan nya sätt att tänka – förkroppsligade i produkter och tjänster vi så snabbt vant att omge oss med.

 

Designprocessen är ofta ett mycket effektivt verktyg för att underlätta detta tankearbete. Vi möts på Råbylunds gård för att tillsammans kasta oss in i en spännande workshop kring några av de punkter ni vill ta upp, till exempel någon eller några av de följande:

 

Hur anpassar vi företagskulturen till en situation när medarbetarna bara är på kontoret ibland? Vad driver medarbetarna, ett behov av flexibilitet eller ökat självstyre? Hur skapar vi delaktighet, erfarenhetsutbyte och socialt umgänge? Hur påverkas effektiviteten och kommer vi att kunna fånga upp de snilleblixtar som uppkommer i personliga möten? Hur bör kontoret utformas för att möta de nya behoven? Klarar vi oss med mindre ytor? Behöver vi kontor?

 

Kom till Råbylunds Gård den 28 november och diskutera dessa frågor.

 

Välkomna, Håkan K Pålsson

 

Mer om Zenit Design Group: https://www.zenitdesign.se/about