Inom ledarskapstrender pratas det ofta om ord som tillit, självledarskap, värdebaserat, delaktighet, agilt, transparens och dynamiska eller organiska organisationer. Men hur långt är du beredd att gå i ditt ledarskap för att möta dessa ledord? Kanske är det så att den traditionella hierarkiska organisationen och dess inneboende strukturer blockerar de förändringar du vill göra eller möjligheten att leva upp till ledorden ovan?

Som VD på Innovation Skåne AB innförde Joakim ett TEAL-baserat ledarskap där den traditionella hierarkiska organisationen byttes ut och ledningsgruppen lades ned. De nya principer och processer som infördes hade självledarskap, transparens och tron på medarbetaren som navet för förändringsarbetet. Hör Joakim presentera teorierna kring TEAL och de erfarenheter som gjordes under de 3 år som Innovation Skåne ändrades från en traditionell organisationsstruktur till en TEAL- baserad organisation.

Joakim Nelson har arbetat som chef och styrelseledamot i mer än 30 år på såväl stora företag som start-ups/mindre företag och driver nu sitt eget konsultbolag inom management consulting.

Under denna work shop kommer Joakim belysa såväl de fördelar som de nackdelar som organisationsformen innebär, men även belysa hur engagemanget, målstyrningen, dynamiken och innovationen kan ökas i en organisation. Han belyser även frågan om en TEAL-baserad organisation bättre kan hantera framtida krav på hur en organisation borde se ut och fungera med avseende på innovation, resiliens och förändring. Sist, men inte minst, belyses hur förändringen påverkar chefsrollen.

Under workshoppen kommer ni att få möjlighet att reflektera och diskutera utifrån följande frågor:

Principerna för TEAL beskrivs väl i boken Reinventing organizations av Frederic Laloux. Se gärna den korta videon som beskriver TEAL på Youtube: (799) Lean and Agile Adoption with the Laloux Culture Model, copyright Agile for all – YouTube

 

Välkomna att lyssna och diskutera dessa frågor under vårt seminarium på Råbylunds Gård.

Kom till Råbylunds Gård den 27 februari och diskutera dessa frågor.

Välkomna, Håkan K Pålsson