Hur står det till med öppenheten för olika åsikter i Sverige? Vi är en demokrati där man får tänka och tycka som man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal och skrift – yttrandefriheten är ett signum. Men vad händer med personer som uttrycker en åsikt eller framför en tanke som inte stämmer överens med den allmänna uppfattningen, som inte anses vara politiskt korrekt eller stämma in med den gängse normen?

Det finns många komplexa och svåra frågeställningar som kan lyftas fram i detta sammanhang, t ex debatten kring hanteringen av Covid-19 pandemin, konsekvenserna av en hög invandring eller klimatkrisen – vad den innebär och konsekvenserna den kommer att få. Men det finns många exempel på också enklare och mer konkreta frågeställningar och diskussioner som lett fram till trakasserier och mänskliga tragedier.

Hjärntrusten har tillsammans med Stiftelsen Ethos bjudit in tre personer för att diskutera dessa frågor:

Sara Kristoffersson, docent vid Konstfack i Stockholm, professor i designhistoria och författare.

Magnus Norell, Adjunct Scholar vid the Washington Institute Near East policy, senior rådgivare vid European Foundation for Democracy i Bryssel och författare.

Per Brinkemo, journalist, föreläsare och författare.

Välkomna att lyssna på och diskutera dessa frågor under vårt seminarium på Råbylunds Gård.

//Hälsningar Håkan K Pålsson & Stiftelsen Ethos