WORK SHOP i konsten att avsluta en anställning på ett humanistiskt sätt!
Hur berättar man för en medarbetare att hon eller han är på väg att förlora jobbet?

Förr eller senare kommer alla chefer till situationer där en medarbetare mot sin vilja måste lämna sitt uppdrag eller sin arbetsplats. För de flesta är avslutssamtalen svåra och jobbiga, även om man vet att de är nödvändiga. Chefen vill att samtalet ska bli så bra som möjligt, men känner sig osäker på hur gå till väga och hur hantera medarbetarens reaktioner, från ilska och anklagelser till tystnad och tårar.

Denna work shop vänder sig till dig som är chef som vill utveck­la din kompetens för att genomföra avslutssamtal. Du lär dig att bättre förstå din medarbetares och ditt eget beteende och får insikt om betydelsen av ett humanistiskt förhållningssätt. Du får också kon­kreta råd om hur du kan förbereda dig, vad du bör ha i åtanke under samtalet och hur du bör följa upp det.

För även om det är svårt så går det att genom förberedelse, träning och god samtalsmetodik skapa bättre möjligheter för ett gott avslut.

Anna Svartbeck Lilja har just släppt boken Avslut. Chefens svåraste samtal – under denna work shop berättar Anna om sina erfarenheter och utifrån konkreta exempel diskuterar och utbyter vi tankar och erfarenheter kring dessa frågor.