Under rubriken ” Hur leder man ett universitet i världsklass”, berättade Jonas om de utmaningar och den konkurrens som råder mellan de 17 000 lärosäten som finns över hela världen. Han menade att det är viktigt för Lunds universitet att jämföra sig med de bästa lärosätena och därmed förhålla sig till de etablerade rankinglistorna som han också berättade om och tyckte var väsentliga för den fortsatta utvecklingen av lärosätena. Målsättningen för Lunds Universitet är att finnas med bland de 100 främsta i världen.

Jonas berättade om en på pågående regeringstillsatt utredning av Kåre Bremer (http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/11/utvecklad-ledning-av-universitet-och-hogskolor/) om att ”kartlägga och analysera ledarskap och ledningsstrukturer på våra lärosäten”. Den svenska modellen med statliga universitet är ovanlig och delvis unik, utomlands är det lärare och studenter som är i majoritet i  styrelserna och rektors ställning är mycket stark, nästan som en VD. I Sverige styr regeringen övergripande genom lagar, regler och tillsättningar av styrelser. Det är också regeringen som tillsätter både ordförande och rektor.

Trots många utmaningar och delvis otydligheter drog Jonas slutsatsen att Lunds universitet faktiskt har alla möjlighet att själv kunna påverkar sin framtid. Med både MaxLab och ESS skapas ytterligare förutsättningar för en spännande framtid med ledande forskning inom många områden. Det är med stolthet Lunds Universitet kan fira 350 år av bildning och forskning.