Det går bra för Sverige. Det har det gjort under en lång följd av år. Svensk ekonomi växer och arbetslösheten minskar. Men det finns orosmoment. Välfärden hotas, menar man, av stigande kostnader för invandring – men samtidigt tycks  alla vara överens om att detta är ett problem endast om integreringen av de nyanlända misslyckas. Sysselsättningsgraden bland utomeuropeiskt födda är lägre än bland den svenska befolkningen. Mer än 20% av alla utlandsfödda är arbetslösa medan arbetslösheten totalt är c:a 8%. Etableringstiden för nyanlända asylsökande är 10 år.

Vi är sämst i världen på att integrera invandrare på arbetsmarknaden. I ett antal europeiska länder är skillnaden i sysselsättningsgrad mellan infödda och utlandsfödda mycket mindre än i Sverige, i USA är det tvärtom så att sysselsättningsgraden är större hos immigranter än hos infödda.Vad beror detta på och vad behöver vi göra för att värna om den svenska välfärden? Andreas Bergh är välkänd välfärdsforskare, docent vid Lunds Universitet, knuten till Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm.

Han är författare till flera böcker om  välfärdsstaten.  Sedan en tid tillbaka är han kolumnist i Svenska Dagbladet. I sin forskning har han försökt identifiera de faktorer som ligger bakom det stora svenska sysselsättningsgapet jämfört med USA och andra europeiska länder. För att bemästra problemet måste man förstå de bakomliggande orsakerna.