Hur påverkar den snabba förändringen av medielandskapet oss? Vilken information når oss – och på vilket sätt? Hur når man ut i bruset? Vilka blir konsekvenserna för samhället – kan de digitala möjligheterna öppna nya dörrar och därmed skapa förutsättningar för en starkare demokrati?

Och vad händer med de gamla mediehusen när allt färre är beredda att betala för redaktionellt material? Mediebranschen är i kris med dålig lönsamhet, brist på trovärdiga affärsmodeller och en journalistkår i stor osäkerhet om framtiden. Medielandskapet ritas om radikalt och frågan är vem som överlever och vilka nya aktörer, affärsmodeller och arbetssätt vi får se.

Tre mediepersonligheter som för ett öppet samtal om utmaningarna och möjligheterna:

Jan Wifstrand har varit chefredaktör för Sydsvenskan och Dagens Nyheter. Han är idag entreprenör och VD för Rapidus, en nyhetstjänst om de starka tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet.

Sofia Nerbrand har en mångårig erfarenhet av opinionsjournalistik. Hon har bland annat grundat samhällsmagasinet Neo som hon också var chefredaktör för, varit fristående kolumnist i Svenska Dagbladet samt senast ledarskribent i Sydsvenskan.

Ulla-Karin Barrett arbetar med strategisk kommunikation på reklambyrån The Fan Club. Hon har bland annat Sydsvenskan som kund.