Strategi, är enkelt att skriva på en bit papper, och dessvärre svårare att implementera i praktiken. Det digitala bruset har ökat markant under de senaste åren, där mängden av företag, nya verktyg och system ökar ständigt. Det är svårt att avgöra vilka verktyg som är bäst och vilka verktyg företag har nytta av. Genom en Strategisk och Digital agenda får företaget en temperaturmätning på nuvarande sätt att arbeta och en road-map för att förbättra.

 

Kom och delta på denna spännande workshop med Carl-Henric och Givi som lär er bryta ner strategi och digital sälj- och marknadsföring och kondensera och förpacka den i ett hanterbart format!

 

Carl-Henric Nilsson, CEO Kunskapspartner AB

Carl-Henric Nilsson är entreprenör, styrelseordförande för flertal företag inom svenskt näringsliv och grundare av Kunskapspartner AB. Kunskapspartner är ett konsult- och forskningsföretag inom strategi och förändringsledning.

 

Givi Kokaia, Managementkonsult på Kunskapspartner AB

Givi Kokaia är konsult inom strategi, förändringsledning samt digital sälj- och marknadsföring. Som konsult på Kunskapspartner arbetar Givi aktivt med Digital Scorecard, en internationell management modell som förenklar, paketerar och utbildar inom området för digital försäljning och marknadsföring. Genom verktyget kan företag få en bättre förståelse och kunskap kring det digitala och ta fram en tydlig strategi för att attrahera kunder digitalt.

 

 

Länkar:

Kunskapspartners hemsida: www.kunskapspartner.se

Kunskapspartner – Digital Scorecard: www.kunskapspartner.se/vara_tjanster/digitalscorecard/

Digital Scorecard hemsida: www.digitalscorecard.com