Lunds universitet inleder sitt 350-årsjubileum den 19 december i år. Universitetet bildades som ett led i att påskynda försvenskningen av Skåne, landskapet som Sverige hade fått av Danmark efter freden i Roskilde 1658. Mycket har hänt sedan dess.

Idag har Lunds universitet omkring 42 000 studenter och drygt 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Det omsätter 7,5 miljarder kronor per år, varav två tredjedelar går till forskning och en tredjedel till utbildning. Med partneruniversitet i mer än 70 länder har universitetet en mycket internationell profil. Många olika forskningsområden är världsledande och i de globala rankinglistor- na placerar sig Lund årligen bland de 100 främsta.

Under året invigs Max IV laboratoriet och ESS är under uppförande – dessa båda forskningsanläggningar kommer att få en avgörande betydelse för framtidens vetenskapliga och industriella utveckling inom såväl materialvetenskap som livsvetenskap.

Hur tar Lunds universitet bäst vara på dessa möjligheter? Vilka utmaningar står den högre utbildningen inför i en globaliserad värld med många problemområden? Hur leder man ett anrikt universitet med gamla traditioner och med olika starka viljor i ett landskap i snabb förändring och omstöpning?