Vad är det som gör att vissa människor skapar miljardförmögenheter – inte bara en utan som i Pensers fall flera gånger? Vilka är drivkrafterna? Vilka egenskaper krävs? Vad skiljer en ordinär löntagare från de personer, som oavbrutet skapar nya förmögenheter? Erik Penser är känd för att vara en spelare – är det en förutsättning för framgång? Frågorna är många och angelägna – särskilt i dessa tider av finansiell oro.