Samverka och diskutera med kollegor, ledande näringslivsföreträdare och beslutsfattare i våra truster.

Vill du vara en del/ intresserad?

Du är välkommen att söka medlemskap i Hjärntrusten – vi tar kontakt med dig och om du har en profil som passar så träffar vi dig för en intervju. Under intervjun får vi möjlighet att lära känna dig lite bättre och också få en djupare förståelse för vem du är, dina intresseområden, var du befinner dig i din karriär och vilka utmaningar du står inför. Detta är en förutsättning för att kunna erbjuda en optimal trust för dig.

Våra kriterier för medlemskap utgår huvudsakligen från positionen du har i organisationen, omsättning, antal anställda, utmaningarna du står inför samt självklart din personlighet. Vi vänder oss till högre chefer inom både privat och offentlig verksamhet och ser fördelarna i att bygga broar mellan olika funktioner i samhället. En förutsättning för medlemskap är att du är beredd att dela med dig av dina erfarenheter och därmed bidra till andras utveckling och framgång.