Elisabeth Thand Ringqvist, VD för Företagarna

Programinskickade frågorartikel om Elisbeth från seminariet, Sydsvenskan