Gunnar Törnqvist, professor Lunds Universitet

Programinskickade frågorsammanfattning av seminariet,