Bilder från Hjärntrustens seminarium med Martin Hansson, IKEA Grroup,
27 maj 2014, Piratensalen, Grand Hotel, Lund.

Läs mer här!

Fler frågor till martin Hansson