Allt förändringsarbete inbegriper konflikter, och de är inte enbart av ondo, utan tvärtom oftast nödvändiga och tecken på engagemang. Avgörande för tillväxten är just ledningens förmåga att kontinuerligt sätta mål med tydligt fokus på syfte, värderingar och kund.

Tillsammans med produkten och tjänsten är medarbetarna företagets främsta resurs. Goda medarbetare som delar och förstår de uppsatta målen, utvecklar produkten och skapar mervärde för företaget. Men att leda medarbetare genom återkommande förändringar, kan skapa negativa kostsamma konflikter som påverkar personalens mående.

 

52 % av de anställda uppger att de förlorat arbetstid genom att oroa sig för arbetsrelaterade konflikter. 25 % har haft konflikter med kollegor som lett till sjukskrivning. 18 % av de anställda uppger att de lämnat en arbetsgivare på grund av konflikter. Bland mellanchefer är siffran än högre, med dyra nyrekryteringar som följd.

I direkta kostnader motsvarar konflikter på arbetsplatsen ca 3 dagars sjukfrånvaro per anställd och år. Indirekta kostnader i form av försämrad arbetsmoral, skadat varumärke, grupperingar, onödiga omstruktureringar, förlorade kunder… listan på negativa konsekvenser kan göras lång.

 

Workshopen innehåller föreläsning såväl som praktiska diskussionsövningar, med syfte att fördjupa våra kunskaper kring konflikters uppkomst, konfliktstilar, modeller för hållbart ledarskap, effektiv konfliktbearbetning, SDT och inte minst – effektiv prevention.

 

Seminarieledare är Michael Högberg, KBT-terapeut, Executive Coach och spec. inom organisationspsykologi, med mångårig erfarenhet av konflikthantering och som personalchef. Michael har erfarenhet av konfliktbearbetning och teamoptimering från såväl IT-, bygg-, och vårdsektorn.

Idag verksam som organisationskonsult inom Kahemi, Right Managementsamt styrelseledamot/AU för Liberalerna.

 

Välkomna att lyssna och diskutera dessa frågor under vårt seminarium på Råbylunds Gård.

Håkan K Pålsson, Hjärntrusten