Allt är i förändring, hela tiden. Förändring kan vara av godo men den kan också få motsatt effekt. Det gäller att förstå och tolka omvärlden och marknaden rätt och ha god förmåga att löpande anpassa företagets erbjudande i enlighet med behoven. Detta ställer stora krav, i en tid av digitalisering och en snabb teknisk utveckling. Viktigt är också att ha känsla för den egna organisationens styrkor och svagheter samt ha förståelse för dess kultur och förmåga att utveckla denna vidare.

Att vara chef och ledare är synonymt med förändrings- och utvecklingsarbete.  Möjligheterna, utmaningarna och fallgroparna är många – vad är det som gör skillnaden mellan succé och fiasko?

Ola Ringdahl, CEO för Lindab har lång chefserfarenhet från ledande befattningar i bolag som Assa Abloy, Capio och Nord-Lock Group. Direkt efter studierna vid Handelshögskolan i Stockholm arbetade Ola för McKinsey & Co under fem år innan han började på Crawford.

Ola kommer att berätta om sina erfarenheter i både föreläsnings- och samtalsform!

Välkomna att lyssna och diskutera dessa frågor under vårt seminarium på Råbylunds Gård.

Håkan K Pålsson, Hjärntrusten