Ett av människans mest fundamentala sätt att lära oss beteende på är att göra efter, att imitera. Denna förmåga påstår en del att vi i princip har från födseln. Om du ler får du ett härligt leende tillbaka. Detta inlärningssätt är betydande i arbetslivet också. Unga chefer gör efter gamla. En viss ledarstil har dessutom en tendens att premieras i vissa verksamheter och vad som är ”rätt” eller ”fel” lär sig yngre chefer.

Varje år rekryteras det nya unga personer som får sitt första chefsuppdrag. Frågan är vilket ledarskap de ska anamma. Enligt SCB (år 2017) finns ca 300 tusen chefer i Sverige. I detta inkluderas inte arbetsledare. Hur det står till med ledarskapet påverkar således flera miljoner arbetstagare.

Vikten för ett samhälle av att det finns ledare som förebilder var en av drivkrafterna varför Paul skrev sin senaste bok, Inspirerande ledare.

I denna bok låter författaren rösterna från framgångsrika och spännande ledare komma fram: en designchef på SONY, en idrottsledare, en rektor, en präst, företagsledare på AXIS, en varuhuschef på IKEA och en stadsdelschef i Rosengård. Några är uppmärksammande i media, andra har inte synts i det offentliga rampljuset. Här får du som läsare möjlighet att hitta goda exempel som lyckats i ett särskilt sammanhang och under olika förutsättningar, t.ex. inför en svår situation eller som fungerat över en lång period.

Paul Übelacker har tidigare utkommit med Prillan och bollen, en bok om idrotts-kultur, tobaksberoende och att ändra (o)vanor. Paul spelade elithandboll under tretton år, bland annat för J- och U-landslaget samt för två av Sveriges största klubbar. Han är civilekonom med inriktningen organisation och management. Idag driver han företaget BE it och är sportmentor i Malmö FF.

Välkomna att lyssna och diskutera dessa frågor under vårt workshop på Råbylunds Gård.

Håkan K Pålsson, Hjärntrusten