Erik Syren, VD och ägare till Lime Technologies AB

——————–
Med tanke på Covid-19 och konsekvenserna av den pandemi som tagit grepp om inte bara Sverige utan stora delar av världen så planerar vi att streama vårt seminarium med Erik Syren måndagen den 6 april 16.00-17.00. Det blir därmed öppet för alla som önskar se och lyssna uppkopplat, gärna med en kopp kaffe i handen och med önskan att ställa frågor till Erik.

Samtidigt ställer vi in det fysiska seminariet och återkommer med nya mötesförsök längre fram då tiderna tillåter detta!

——————–

Lime utvecklar, säljer och implementerar ett av Nordens ledande Customer Relationship Managememt-system (CRM-system). Affärsmodellen bygger på att erbjuda långsiktiga abonnemangsavtal samt därtill kopplade konsulttjänster. Man har sitt huvudkontor i Lund och har omkring 300 medarbetare fördelade på sex kontor i norden.

Redan 2013 beslutades att man skulle börsintroducera Lundalogik och förberedelserna inför detta startade. Den 6 december 2018 noterades bolaget som då bytt namn till Lime Technologies på Nasdaq Stockholm – det är drygt ett år sedan.

Varför valde Erik m fl. att Lundalogik skulle börsintroduceras, hur valde man att lägga upp arbetet och förbereda sig för detta, vilka utmaningar och vilka problem fanns att lösa? Vilka marknadsplatser valde man mellan och varför blev det två finansiella samarbetspartners? Vad ställde introduktionen för krav på såväl styrelse, de i ledande befattning samt organisationen som helhet?

Erik Syren, VD och delägare i Lime har varit med i bolaget sedan 2000 och lett bolaget sedan 2011. Erik kommer att berätta om sina erfarenheter under ett samtal med Håkan K Pålsson från Hjärntrusten.

Håkan K Pålsson, Hjärntrusten