Att vara chef eller att vara ledare brukar beskrivas som två olika saker. Chefskap handlar om förvaltande egenskaper som styrning, kontroll, problemlösning, budget och uppföljning medan ledarskap handlar om utveckling – att sätta en färdriktning i form av vision och strategi, att motivera medarbetarna till handling och tänka nytt!

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med omkring 900 medarbetare fördelade på 13 kontor i fyra olika länder. Företaget är till stora delar medarbetarägt, många är aktieägare och omkring 130 personer är partners.

Hur är det att leda en platt organisation som består av många kreativa medarbetare, som dessutom, till stora delar, är partners och delägare? Vad ställer det för krav på chefs- och ledarskap, vilka egenskaper bör man ha för att klara uppdraget och vilka möjligheter och utmaningar innebär detta?

Alexandra Hagen är VD för White Arkitekter sedan januari 2018 och dessutom partner. Hon har en lång erfarenhet från arbete på olika befattningar i organisationen.

Varmt välkomna,
Håkan K Pålsson, Hjärntrusten

——–

Med tanke på Covid-19 utgår seminariet i dess ursprungliga fysiska form och ersätts av ett Live Stream seminarium med Alexandra Hagen. Sändningen börjar 15.00-16.00. Det blir därmed öppet för alla som önskar se och lyssna uppkopplat, gärna med en kopp kaffe i handen och med önskan att ställa frågor till Alexandra.