Att arbeta Agilt har under de senaste åren blivit allt mer vanligt. Tankesättet tog sitt avstamp i mjukvaruindustrin för 20 år sedan, men man kan utveckla iterativt och utforskande överallt. Många organisationer jobbar nu mer och mer med självledda team med större risktagande och tolerans för att göra fel. Det agila tankesättet följer alltså inte de vanliga processerna med deadlines.  Men ett agiltarbetssätt är inte alltid det bästa, exempelvis inte när toppkvalitet och tillförlitlighet är de viktigaste framgångsfaktorerna.

Ett agilt förhållningssätt påverkar inte bara själva arbetsgruppen utan också andra intressenter som ledare och kunder. Därmed är det viktigt att även dessa grupper har en klar bild av vad det innebär att arbeta agilt.

Celemi är ett företag som utvecklar affärssimuleringar där man gör det möjligt för deltagarna att skapa insikter inom olika områden och koppla dessa till sin egen organisation och verklighet.

I Celemi Agile Move upptäcker deltagarna vad ett agilt mindset innebär. Man arbetar i lag, som rådgivare till ett fiktivt projekt, både till projektet i sig och till företagsledningen. Tävlingsmomentet i simuleringen skapar stort engagemang och deltagarna får en förståelse för de agila principerna och hur de kan användas i deras dagliga arbete.

Välkomna till en annorlunda work shop i samarbete med Celemi med syfte att öka förståelsen för det agila arbetssättet. Work shopen kommer att genomföras i form av en simulering som vi nu genomför i virtuella klassrum och grupprum.

Välkomna, Håkan K Pålsson, Hjärntrusten