Bilder från seminariet ”Kreativa miljöer! Hur uppstår de?” i aulan på Universitetssjukhuset i Lund den 11 september 2013.

Se hela seminariet inspelat på urplay.se!

Ladda ner boken från seminariet här!

Program