Bilder från Hjärntrustens seminarium ”Miljonstaden Skåne” – om jobben, tågen och ett Skåne i förändring.
24 oktober 2013, Grand Hotel, Lund.

Program   Presentationsbilder