Den 28 april samlades 400 personer för att under en hel dag lyssna till 10 framstående talare och debattörer som diskuterade ”kvinnligt – manligt: finns det skillnader?”

Det verkade som om man kunde enas om att manliga och kvinnliga könsroller är konstruktioner – på biologisk grund. Ur ett historiskt perspektiv är det uppenbart att könsroller förändras över tid men att manliga strukturer än idag är normerande. Kärlek och barna-födande leder till att föräldra-generationens stereotypa könsroller tenderar att reproduceras. Måste det vara så?

Utgångspunkten för konferensen var att jämställdhet är bra. Frågan är om alla tycker det. Kvardröjande patriarkala strukturer tyder på att alla inte är överens om detta. Att göra det möjligt att förena yrkesarbete och familjeliv är angeläget idag och i framtiden.

Framtiden? Två viktiga förändrings-krafter diskuterades: För det förstaökar utbildningsgapet mellan kvinnor och män i accelererande fart. Om några decennier kommer kvinnorna att dominera på universitet och högskolor (2025 är förutsägelsen 80/20). Och vad händer när kvinnor är mer högutbildade och högpresterande än män? För det andra håller arbetslivet på att förvandlas genom automatisering och digitalisering – och den förändringen går snabbt. Traditionellt manliga yrken inom tillverkning och teknik försvinner. Yrken där kvinnor dominerar påverkas sannolikt inte i samma grad. Det är hög tid att näringsliv (och politiker) inser vad som håller på att hända. Inte mycket kommer att vara sig likt framöver.