Axis, som är världsledande på digitala övervakningskameror, är på väg in i det japanska storbolaget Canon. Beslut om försäljning av aktierna ska tas inom de närmaste veckorna. Summan som har nämnts är 24 miljarder SEK – ett hisnande belopp, som kan jämföras med de drygt 20 miljarder som det kostade att bygga Öresundsbron. Bolaget startades av Martin Gren och Mikael Karlsson (som avled 2005).  Grundarna kontrollerar fortfarande 40% av aktierna.

Hur gick det till?

Martin Gren gästade Hjärntrusten häromdagen (25/3) för att tala om Axis och dess utveckling från ett CSN-finansierat studentrumsbolag till en världskoncern med 1600 anställda och 5 miljarder i omsättning. Sedan 1996 har Axis skaffat sig en stark ställning som producent och leverantör av nätverksbaserade övervaknings-kameror. Framgångarna bygger på en innovativ företagskultur som präglat företaget under alla år trots expansion och snabb tillväxt med ständiga nyrekryteringar av nya medarbetare. Den starka företags-kulturen beror på grundarnas närvaro i företagets dagliga liv, vilket blockerat uppkomsten av en tjänstemannastyrd verksamhet.

Det kan noteras att Axis verksamhet är fokuserad på innovation,  design, prototyp-tillverkning och testning. Axis är ingen fabrik! Produktionen är outsourcad och olika aktörer levererar slutprodukternas olika delar. Även sammansättningen av slutprodukterna sker hos underleverantörer.

Hur ser Axis affärsmodell ut?

Redan från början har Axis utvecklat en affärsmodell/säljmodell som innebär att man uteslutande använder sig av återförsäljare/ distributörer med vilka man genom åren utvecklar ömsesidigt förtroende och tillit.  Axis säljer alltså aldrig direkt till konsumenten. Fördelen är att man slipper brottas med alla de problem som följer av att ha en global säljstyrka, bemanning på plats hos kunden, samtidigt som man slipper allt som rör montering av kameror och lokal produkt-anpassning. I stället kan man fokusera på ständig förändring, nyutveckling, produktutveckling och mjukvara.

Hur ser framtiden ut för Axis?

Martin Gren har tidigare beklagat försäljning ”i förtid” av framgångs-rika svenska IT- och telekom-företag till globala aktörer. Nu har han själv öppnat upp för samverkan med en stor global jätte. Men Martin uppfattar samverkan med Canon som en möjlighet till vidare-utveckling för Axis, som har tillförsäkrats en oberoende roll i det fortsatta samarbetet. Som en av världens främsta kameratillverkare  besitter Canon ett stort optiskt kunnande och har en gigantisk säljorganisation. Axis har dock inga planer på att överge sin säljmodell.

Fusionen kan komma att skapa problem: En ägardriven företagskultur som bygger på ägarens ständiga närvaro ska bringas till harmonisk samverkan med Canons tjänstemannakultur. Ett annat problem: Axis har varit beroende av skickliga, lokala och lojala underleverantörer. Hur kommer samarbetet med dessa underleverantörer att fungera i framtiden om Canon, som sitter i förarsätet, besitter samma (eller bättre) kompetens som underleverantörerna?

Avslutningsvis nämnde Martin att hade han startat sitt bolag idag hade han startat i Malmö och inte i Lund. Kulturen i Malmö är mer inbjudande, levande och kreativ och domineras av unga entreprenörer, medan Lund präglas av storföretag och av det stora universitetet. Ideon är dött efter kl 16. Några råd till unga entreprenörer från Martin: Undvik statlig anställning. Vill man göra affärer i USA ska man börja i Danmark. Dröm inte om Silicon Valley – det är östkusten som gäller och Chicago är bäst.

 

Alla foton: Björn Henriksson. Användning tillåten med referens till källa.