Bert Karlsson gästade Hjärntrusten den 2 mars för att tala om problemen med integration och flyktingmottagande.

Han var starkt kritisk till Migrationsverkets oförmåga att hitta effektiva och billiga system för att hantera asylsökandes boende och framtida integration.

Staten  finansierar (med resurser från u-hjälpen), Migrationsverket effektuerar (dåligt och dyrt) och kommunerna förväntas ta emot. Ett problem är att vissa kommuner har fått ta emot ett stort antal asylsökande medan andra åter inte vill delta.

Idag är Bert Karlsson den störste enskilde aktören med flera hundra asylboenden, som utgörs av upprustade hotell, semester-anläggningar, pensionat och  gamla skolor i områden där fastighets-priserna är låga. Han erbjuder service i form av sjukvård på plats, skola, aktiviteter, utflykter, språk-undervisning för vuxna, och möjlighet för volontärer att göra en insats. Han erbjuder bra boende med hög standard till låg kostnad. Han vill bli asylboendets IKEA. De alternativa typer av boende som erbjuds de asylsökande av andra aktörer har sämre kvalitet till högre kostnad, enligt Bert.

I en artikel i Dagens Nyheter i januari beskrev Bert Karlsson problemen och listade ett antal punkter som skulle kunna bidra till effektivare och billigare flyktingmottagande. Det finns bland annat behov av kontrakt med lång löptid kombinerat med bättre kvalitetskontroll av boendet. Upphandlingen av kontrakt har inte fungerat bra, kontrollerna är för dåliga. Kommunerna måste involveras mer och förmås inse att asylboenden kan få positiva konsekvenser, särskilt i avfolknings-bygder (nedläggningshotade skolor och service-inrättningar kan räddas av invandringen, liksom vårdcentraler, idrottsföreningar och lanthandel).

Språkundervisning är viktig inte minst för att det ger utbildade och yrkeskunniga asylsökande möjlighet att snabbt komma i arbete.

Regeringen (både den tidigare och den nuvarande) har en uttalad ambition att täcka kostnaderna för flyktingmottagningen för det första året ur u-hjälpen, f.n. 8.1 miljarder (vilket är 20% av u-landsbudgeten).

I den avslutande livliga diskussionen deltog bl a Mats Persson, Martin Gren, Ove Linde, Kent Salomonsson och Bengt Sjölund.