Fredagen den 30 januari gästades Hjärntrusten av Johan Wester och Hampus Jakobsson, två eldsjälar och förgrundsfigurer i Skånes nöjesliv (Johan) och IT-värld (Hampus). Samtalet utgick ifrån den pågående digitala revolutionen  och diskussionen gällde framtidens företag och behovet av uppfinningsrika innovatörer och entreprenörer. Inom innevarande decennium kommer hela branscher att försvinna och nya tillkommer. Bland de yrken som kommer att finnas kvar är de som bidrar till uppkomsten av nya digitala verktyg, både hårdvara och mjukvara, och de som arbetar inom upplevelse-industrin och som kan fylla medierna med innehåll.

Framtiden tillhör de snabba – inte de stora. Eller kanske snarare en symbios mellan myggorna och jättarna. Vi kommer att se en myggsvärm av små projektdrivna företag som levererar idéer och produkter till megastora företag, som bara blir större och större, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Samsung osv.

Hur går det till att starta projekt-drivna företag, som baseras på lustprincipen – det ska vara roligt? Ofta handlar det om kompisgäng som försöker hitta sin egen nisch, hellre än att bli fast anställd (”ett öde värre än döden”). Vi diskuterade ett antal problem, som har med företagsamhet att göra:  Hur behåller man en kreativ miljö när verksamheten växer? Hur utövar man ledarskap i en kamratgrupp? Måste man inte bygga strukturer för att kunna växa? Hur bygger man strukturer i ett växande företag som från början såg strukturer som något man ville undvika. Är avknoppning ett alternativ?

Seminariet samlade över 90 deltagare.