Det känns som om vi är mitt uppe i en pånyttfödd industriell revolution, som drivs av datorisering, digitalisering och automatisering. Den tekniska utvecklingen går allt fortare och framtiden känns obehagligt oförutsägbar. Revolu-tioner är brutala och plågsamma processer.  De som lyckas ligga i framkanten av den teknologiska utvecklingen kommer att bli vinnare i framtiden. Helt säkert är att förändringarna gynnar unga entreprenörer som är snabba och lättrörliga. Några av dem kommer att tjäna enormt mycket pengar – medan andra grupper av medborgare kommer att  få stora problem när strukturomvandlingen slår till med full kraft.

En av dem som under mer än 20 år har bidragit till den snabba utvecklingen inom bredband och mobil telefoni är Per Ödling. Sedan början på 2000-talet är Per Ödling professor i kommunikations- och informationsteknologi och dessutom sedan många år knuten till Eriksson som forskare. Som expert har han flitigt deltagit i debatten om vilka samhällsförändringar som den tekniska utvecklingen orsakar och den 27 november besökte han Hjärntrusten för att dela med sig av sina tankar kring detta. Följande frågor diskuterades:

Teknikvågen/digitaliseringen leder till helautomatiserade industri-funktioner: Handlar det om avindustrialisering eller om en ny industriell revolution?

Bruksorter avfolkas:  Avindustriali-sering –  en konsekvens av digitalisering?

Automatiseringen tömmer fabriker-na på folk samtidigt som produktionen blir effektivare och allt mer kostnadseffektiv:  Var finns de nya  jobben?

Kommer framtidens jobb inom helt andra sektorer, t ex  IT-industrin  alternativt upplevelseindustrin: konferenser/ turism/ service/ hotell/ restaurang/ museer/ teater/ film/ musik/ dataspel?

Ekonomin växer men andelen sysselsatta minskar.  Betyder det att vi måste  organisera samhället på ett annat sätt? Kortare arbetsdag? Medborgarlön?

Hur påverkas vårt vardagsliv, när kommer vi att kunna fjärrstyra våra hem?

Obemannade och fjärrstyrda flygplan har vi redan. När får vi obemannade och fjärrstyrda flygplatser?

Hur påverkas man av att ständigt vara uppkopplad och att alltid ha tillgång till information om allt?

Vad kommer IT-boomen att göra med traditionella medier på 10 års sikt? Kommer tidningar att finnas kvar? Hur påverkas TV-utbudet? Filmindustrin? Kommer viral spridning av nyheter (och Youtube-klipp) att dominera över konventionella media?

Näthandlarna vet allt om våra individuella köpvanor och vet på förhand vad just du kommer att välja i ett varuutbud. Hur påverkas detaljhandeln i städerna? Det som blir kvar är det show rooms – eller?

Förarlösa fordon, fjärrstyrda kameror,  drönare, hur kommer detta att påverka transporter och övervakning?

IT och hälsa: Hur kommer digitaliseringen att påverka den  medicinska vården? Nätbaserad diagnostik, robot-kirurgi, robot-assisterad åldringsvård, nätbaserad hälsovård? Biosensors,  biofeed back-produkter, monitorer, wearables (Apple watch, Fitbit, Googles glasögon)?

Många arbetsuppgifter flyttar utomlands, inte bara call centers och enklare tillverkning – även avancerade kontrollfunktioner placeras på lämpligt ställe i världen. En kirurg i Australien t ex kan via kontrollreglage genomföra kirurgiska ingrepp i Sverige, och specialister på ett kontrollcenter kan styra tillverkningsprocesser på distans.

Hur drabbas universiteten? Kommer svenska studenter att fortsätta på svenska högskolor, när de lika gärna kan gå på online-kurser på Harvard eller MIT? MOOCs (Massive Open Online Courses) kommer på bred front i hela världen. Kan svenska universitet och högskolor överleva i den miljön? Kommer vi att ha en Lunda-karneval om åtta år?