Charlotte Holgersson, Handelshögskolan, Stockholm och