Kristina Glise, överläkare Inst. För stressmedicin, Göteborg