De senaste åren har förändringstakten varit rekordhög i många branscher och organisationer. Behovet av lärande och innovation har ökat markant, samtidigt som kraven att producera och prestera inte tagit paus. Alltmer komplexa arbetsuppgifter gör att många organisationer i dag ser effektivt teamarbete som en avgörande konkurrensfördel. För att hitta nya sätt att skapa värde behövs det mer synergi – det gäller att komma åt teamens sammanlagda kompetens, engagemang och mångfald, dvs deras kollektiva intelligens.

Men hur gör man det? Under workshopen kommer vi att fördjupa oss i vad psykologisk trygghet är och hur det påverkar teamklimatet, samt hur man som chef kan arbeta systematiskt med att stärka tryggheten i sitt team. Vi ger konkreta exempel på vad man kan göra för att bygga en inkluderande kultur där alla vill och vågar bidra med idéer, och där man vågar ta tag i sociala rädslor och tystnadskulturer.

Brave Collaboration hjälper ledare och organisationer att bygga hjärnsmarta teamklimat. De använder beprövade verktyg för att mäta och följa upp psykologisk trygghet och skapa tydlighet under förändringsresan.

Varmt välkomna att lyssna och diskutera!

Håkan K. Pålsson