Det finns hyllmeter skrivet om ledarskap och hur detta bäst utövas, om vilken typ av ledare som har mest framgång och vilka egenskaper denne ska ha för att skapa mesta och bästa resultat i organisationer. I den nyligen släppta boken ”Reflexivt ledarskap” av Mats Alvesson, Martin Blom och Stefan Sveningsson vid Lunds Universitet, uppmuntrar man chefer och andra i organisationer att tänka både bredare och djupare om hur man samordnar arbete i moderna organisationer, där det kan vara ide att diskutera också alternativen till ledarskap.

 

Mats Alvesson är professor vid företagsekonomiska institutionen vid lunds Universitet och en av grundarna av forskningsfältet Critical Management Studies. Han myntade 2012 begreppet funktionell dumhet som syftar på frånvaron av kritisk reflektion. En organisation som präglas av funktionell dumhet utmärks av enhet och konsensus vilket får medarbetarna att undvika ifrågasättande av beslut, strukturer och visioner. Funktionell dumhet var enligt Alvesson en bidragande orsak till finanskrisen 2007–2008[2].

Alvesson deltar även aktivt i samhällsdebatten om det svenska utbildningsväsendet och andra ämnen genom såväl debattartiklar som böcker.

 

Kom och delta på denna work shop med Mats Alvesson med syfte att få en inblick i och djupare förståelse för och träning i det reflexiva ledarskapet och vad som utmärker detta.

Vem vill vara funktionellt dum?

 

Boken vann priset som årets HR bok 2017*.

 

Länkar:

Reflexivt ledarskap, Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789144116785/reflexivt-ledarskap/

Intervju i kvartal: https://kvartal.se/artiklar/gast-i-fredagsintervjun-25-5-mats-alvesson/