Dagens företag är verksamma i en komplex omvärld och styrelsen hålls mer ansvariga för riskhanteringen inom bolag. Till följd av ekonomiska trender behöver styrelser vara framåtblickande för övervakning av nuvarande finansiella risker och exponeringar. Detta för att på så vis kunna minimera effekterna av eventuella kriser.

Det finns ett utbrett intresse inför möjligheten att vara med i en styrelse. Att utifrån ett styrelseperspektiv vara med och bidra i organisationens utveckling. Således har styrelsen två huvudroller – styra och kontrollera.

Håkan Rylander, revisor med lång erfarenhet från mindre fåmans-/ till noterade bolag kommer att leda denna workshop. Med inslag av såväl föreläsning, som gruppdiskussioner.

Vi kommer att rikta vårt fokus på den kontrollerande funktionen med betoning på de ekonomiska riskerna i bolaget. Att kunna läsa, förstå och analysera en balans- och resultaträkning är en förutsättning för att du ska kunna verka i en styrelse. Detta i samband med förmåga att dra relevanta slutsatser utifrån verksamhetens art och den ekonomiska rapporteringen.

Kom och delta på denna workshop, med syfte att ge dig en inblick i, djupare förståelse för och träning i att förstå styrelsearbetets ekonomiska risker.

Välkomna,

Håkan K Pålsson