VÄLKOMMEN PÅ SEMINARIUM I SAMARBETE MED STIFTELSEN ETHOS

Hur fritt är egentligen ”det fria ordet” i dagens Sverige?

Magnus Norell är forskare och författare med huvudfokus på frågor rörande demokrati, terrorism, politiskt våld och säkerhetspolitik i Mellanöstern (inklusive Nordafrika) och Centralasien.

Vi har idag ett samtalsklimat som har polariserats och hårdnat, med mer utbredd oro om att alls våga ta plats i debatten av rädsla för att stigmatiseras och utsättas för personangrepp.

Hur kan vi hjälpas åt att förändra detta?
Magnus är aktuell med boken ”Kalifatets kollaps och återfödelse” och är även aktuell som medgrundare till stiftelsen Ethos och kommer under kvällen att låta oss fördjupa oss i hur vårt samtalsklimat i Sverige ser ut idag utifrån olika perspektiv.

”Under alla mina resor och möten har jag aldrig någonsin hamnat i klistret för att jag varit ”för tydlig”. Tvärtom är min samlade erfarenhet att för att verkligen komma åt kärnan, vare sig det handlar om en individs bevekelsegrunder eller att förklara en konflikt, lönar det sig att tala klarspråk. Ett sådant förhållningssätt är vidare ett sätt för mig att bemöta människor med den respekt varje individ förtjänar. Visa respekt och du bemöts med respekt är ytterligare en erfarenhet jag gjort”. (Magnus Norell, ”En personlig resa”, 2018, Vulkan)

Varmt välkomna att lyssna och diskutera!

Håkan K. Pålsson